Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 2013-01-22

Zasady ogólne

 1. ogloszenia.plock.pl są serwisem ogłoszeń internetowych zamieszczonym pod adresem URL: http://ogloszenia.plock.pl, należącym do Plocman Sp. z o.o.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
 3. Zamieszczanie ogłoszeń jest darmowe, za wyjątkiem tzw. ogłoszeń wyróżnionych oraz ogłoszeń pilnych.
 4. Zamieszczanie ogłoszeń wyróżnionych oraz pilnych jest odpłatne, zgodnie z zasadami zawartymi pod adresem: ogłoszenia promowane
 5. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia wyróżnionego, jest opłatą aktywacyjną pobieraną za możliwość jego zamieszczenia w okresie tygodnia lub jego wielokrotności.
 6. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 10 dniowego terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. z późn. zm.)
 7. Plocman Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 8. Ogłoszenia zamieszczone w http://ogloszenia.plock.pl będą publikowane przez maksymalny okres czterech tygodni, zapis ten nie dotyczy ogłoszeń wyróżnionych.
 9. Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie w serwisie http://ogloszenia.plock.pl zgadza się na jego publikację w infoKIOSKACH udostępnianym przez Urząd Miasta na terenie Płocka. Czas emisji ogłoszenia w infoKIOSKACH jest taki sam jak w internecie.
 10. Limity dodawanych ogłoszeń: można dodawać ogłoszenia co 5 minut, maksymalnie 2 ogłoszenia o zbliżonej treści w ciągu 1 doby.
 11. Ogłoszenia mogą być zamieszczane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 12. Regulamin dotyczy użytkowników korzystających z usług świadczonych na zasadach w nim opisanych. Polityka prywatności dotyczy w odpowiednim zakresie wszystkich użytkowników korzystających z serwisu http://ogloszenia.plock.pl.

Niedozwolone jest reklamowanie lub oferowanie towarów lub usług, zakazanych przez prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności:

 1. towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem
 2. narkotyków i materiałów pornograficznych
 3. towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
 4. organów ludzkich lub zwierzęcych
 5. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich
 6. produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.
 7. sprzedaży zwierząt w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 roku Nr 106 poz.1002, z późn. zm.).

Zabrania się dodawania ogłoszeń, które nie są zgodne z polskim prawem, m.in.:

 1. łamią prawo autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
 2. obarczają bezpodstawnymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
 3. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
 4. są obrazą dla osób publicznych (art. 23 Kodeksu cywilnego) lub innych narodowości i ras (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
 5. rozpowszechniają idee alkoholizmu (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
 6. propagują m.in. narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)

ogloszenia.plock.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:

 1. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia
 2. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych
 3. za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w treści ogłoszenia zamieszczonego na stronie ogloszenia.plock.pl zostaną wykorzystane

ogloszenia.plock.pl zastrzegają sobie prawo do:

 1. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem, niniejszym regulaminem lub dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach
 2. usuwania ogłoszeń zamieszczonych przez Ogłoszeniodawcę, którym jest Biuro Nieruchomości umieszczonych w dziale innym niż "Biura nieruchomości".
 3. usuwania ogłoszeń zamieszczonych w kategorii "Towarzyskie", w których został podany numer telefonu
 4. usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach
 5. usuwania ogłoszeń, w których są podawane nieistniejące identyfikatory do komunikatorów internetowych
 6. usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu
 7. usuwania ogłoszeń, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi serwisu ogloszenia.plock.pl lub narazić go na straty, np.: odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do innych stron internetowych lub zawierających treści wulgarne czy negujące działalność serwisu lub nie mające charakteru ogłoszeń.
 8. wykorzystywania adresów e-mail do działań reklamowych prowadzonych przez firmę Plocman Sp. z o.o. , o ile użytkownik wyraził na to zgodę.
 9. nie zamieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyny
 10. modyfikowania niniejszego regulaminu
 11. czasowego przerywania pracy serwera
 12. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.
Korzystanie z serwisu internetowego ogloszenia.plock.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zamieszczenie ogłoszeń

Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne poprzez funkcję "Dodaj ogłoszenie" dostępną w serwisie.
Zamieszczanie ogłoszeń jest dwu-etapowe:
 1. Wybór odpowiedniego działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie, napisanie treści ogłoszenia, podanie danych kontaktowych w szczególności adresu e-mail
 2. Potwierdzenia dodania ogłoszenia poprzez aktywowanie linku wysłanego na podany adres e-mail
Po aktywowaniu ogłoszenia użytkownik dostaje e-mail potwierdzający, w którym zawarty jest link pozwalający wyłączyć ogłoszenie. Wyłączonego ogłoszenia nie można ponownie aktywować.
Zamieszczając ogłoszenie użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją umowy. Brak zgody czyni świadczenie usług, o których mowa w Regulaminie niemożliwym.
Zamieszczając ogłoszenie użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres e-mail niezamówionych informacji handlowych wysłanych przez firmę Plocman Sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

Zamieszczenie ogłoszeń w kategorii: "Giełda samochodowa"

Plocman Sp. z o.o. udostępnia poprzez stronę http://ogloszenia.plock.pl możliwość emitowania ogłoszeń, które są prezentowane podczas Giełdy Samochodowej w Płocku, odbywającej się w każdą niedzielę od wczesnych godzin porannych.
 1. Ogłoszenie jest emitowane w internecie od kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas publikacji ogłoszenia w zakładce "Giełda samochodowa" w serwisie http://ogloszenia.plock.pl wynosi trzy tygodnie.
 3. Ogłoszenie może być usunięte z serwisu internetowego jedynie przez administratora firmy Plocman Sp. z o.o.
 4. Warunkiem prezentowania ogłoszenia w kategorii Giełda Samochodowa i zamieszczenia go w internecie jest wyrażenie zgody się na podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.
Plocman Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych ogłoszeń.

Zamieszczenie ogłoszeń w Infokioskach UMP

Ogłoszenia z serwisu http://ogloszenia.plock.pl są automatycznie emitowane w Infokioskach Urzędu Miasta Płocka (nie dotyczy ogłoszeń z kategorii "Towarzyskie").

Zamieszczenie ogłoszeń w w www.okazjeplock.pl

 1. Plocman Sp. z o. o. udostępnia podmiotom gospodarczym poprzez stronę http://ogloszenia.plock.pl możliwość zamieszczania ogłoszeń w serwisie okazjeplock.pl
 2. Ogłoszenia te mogą być emitowane w serwisie www.okazjeplock.pl, po zaznaczeniu opcji "Tak - zgadzam się na publikację".
 3. Ogłoszenie jest aktywowane w serwisie www.okazjeplock.pl po akceptacji przez Administratora serwisu ogloszenia.plock.pl w możliwie najkrótszym czasie.
 4. Czas publikacji ogłoszenia w serwisie www.okazjeplock.pl wynosi pięć dni.
 5. Ogłoszenie może być usunięte z serwisu internetowego www.okazjeplock.pl jedynie przez administratora firmy Plocman Sp. z o.o.
 6. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na publikację zamieszczonego ogłoszenia w newsletterze wysyłanym codziennie do użytkowników newslettera serwisu www.okazjeplock.pl
 7. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie okazjeplock.pl nie dotyczy ogłoszeń z kategorii: Towarzyskie, Biura nieruchomości, Praca dam, Praca szukam, Praca dodatkowa, Zleceń szukam.
 8. Plocman Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie zamieszczenia ogłoszenia w serwise okazjeplock.pl bez podawania przyczyny
 9. Plocman Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych ogłoszeń.

Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu ogloszenia.plock.pl mogą być reklamowane i zgłaszane przy użyciu konta ogloszenia@plocman.pl dostępnego pod adresem: http://ogloszenia.plock.pl/kontakt.html
 2. Powyższe zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.